DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment del deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular de domini www.afedeco.es és MARIA JOSEFA HERMO VIDAL (d'ara endavant AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears), amb domicili a aquests efectes en C/ Valldargent, 35 Palma de Mallorca 07013 amb D.N.I.: V07053689. Correu electrònic de contacte: afedeco@afedeco.es.


USUARIS:

L'accés i/o ús d'aquest portal d’AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.


ÚS DEL PORTAL:

www.afedeco.es proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, els continguts) en Internet pertanyents a AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears als quals l'USUARI pugui tenir accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

AFEDECO, Federación de Empresarios de comercio de Baleares se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, AFEDECO, Federación de Empresarios de comercio de Baleares no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.


PROTECCIÓ DE DADES:

AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears , farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, C/ Valldargent, 35 Palma de Mallorca 07013, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’AFEDECO, Federació d'Empresaris de Comerç de Balears o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d’AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’AFEDECO, Federació d'Empresaris de Comerç de Balears. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines d’AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

AFEDECO, Federació d'Empresaris de Comerç de Balears no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


MODIFICACIONS:

AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.


ENLLAÇOS:

En el cas que en www.afedeco.es es disposessin enllaços a altres llocs d'Internet, AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AFEDECO, Federació d'Empresaris de Comerç de Balears assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRET D'EXCLUSIÓ:

AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'ús.


GENERALITATS:

AFEDECO, Federació d'Empresaris de comerç de Balears es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'ús.


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

AFEDECO, Federació d'Empresaris de Comerç de Balears podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre AFEDECO, Federació d'Empresaris de Comerç de Balears i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca (Balears).