Free cookie consent management tool by TermsFeed

La Federació d'Empresaris de Comerç de Balears es va constituir l'any 1976 per un grup d'empresaris de comerç que van apostar per l'associacionisme com a filosofia i instrument per defensar els interessos econòmics i socials de tot el col·lectiu de professionals i empresaris del sector. Es va constituir encara en la clandestinitat, fins que en 1977 va adoptar la forma legal d'acord amb la legislació d'abril d'aquell any.

  • Està formada per associacions territorials i/o sectorials
  • És la més representativa de tot el sector comerç
  • Representa també els interessos del comerç turístic

“El Comitè que tinc l'honor de presidir ho integra un grup de gent jove amb idees innovadores i modernes. Crec que s'ha de conjugar l'experiència dels qui porten ja cert temps, amb l'impuls, estímul, passió i ideals nous que representem els qui ens hem incorporat recentment al món de l'associacionisme”. “Treballar en equip divideix el treball i multiplica els resultats”

Antoni Gayà Gayà
     President

REPRESENTACIÓ

Representar al comerç de proximitat, treballant per a la promoció i defensa dels seus interessos en general i, especialment, els dels seus associats.

LOBBY

Contribuir en la presa de les decisions que puguin afectar al sector, a través de la funció social reconeguda, reforçant el seu pes i influència econòmica i social així com la seva interlocució amb les administracions públiques o institucions.

FOMENTAR LA UNITAT

Reivindicar la unitat del sector com a element i garantia del seu progrés econòmic i social i prestigiar la labor dels empresaris del comerç.

LA NOSTRA MISSIÓ

Som la patronal que defensa el comerç de proximitat amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat i la seva representació davant l'Administració, en els seus diferents nivells i davant altres organismes i/o empreses públiques o privades, per mitjà de la funció social que exerceix en la defensa i en la promoció dels interessos econòmics i socials que li són propis, com a lobby dels interessos del sector. En definitiva pretenem agrupar, representar i recolzar a totes les empreses i professionals del sector comerç i serveis en la defensa dels seus interessos.


265

REUNIONS

5957

HORES DE TREBALL

3495

PARTICIPANTS

576

PROJECTES

COMITÈ EXECUTIU

El Comitè Executiu és l'òrgan col·legiat que executa els acords adoptats per la Junta de Govern, que al seu torn, ho fa en virtut de mandat de l'Assemblea General.
Està integrat pel President, els Vicepresidents, en nombre màxim de tres, el Tresorer i el nombre de vocals que es consideri. Amb veu però sense vot conten amb l’assistència de la Secretaria General.

Toni Gayá
Toni Gayá President
Josep Lluis Aguiló
Josep Lluis Aguiló Vicepresident
Fran Sobrino
Fran Sobrino Vicepresident
Pedro Mirò
Pedro Mirò Vicepresident
Joan Noguera
Joan Noguera Tresorer
Antonio Vilella
Antonio Vilella Secretari General